Zoekresultaten

Benadrukt Hoge Raad wettelijke verplichting kinderalimentatie ten aanzien van de eigen (stief)kinderen?

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen waarin sprake was van de volgende (en veel voorkomende) situatie: De alimentatieplichtige is na de scheiding met een nieuwe partner gaan samenwonen. Deze nieuwe partner heeft zelf ook kinderen. Deze kinderen wonen bij hen in. Het kind waar de alimentatiegerechtigde maandelijks kinderalimentatie voor bet [...]

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen waarin sprake was van de volgende (en veel voorkomende) situatie: De alime ...

Lees meer

Kinderalimentatie

De verzorgende ouder kan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen vragen van de niet-verzorgende ouder. De hoogte van dekinderalimentatie is afhankelijk van het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en de financiële situatie van beide ouders na de scheiding. Men kan daar zelf afsp [...]

De verzorgende ouder kan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen vragen van de niet-verzo ...

Lees meer

Partneralimentatie

In geval van een echtscheiding kan de meest of meer verdienende partner verplicht worden om partneralimentatie te betalen aan de minst of minder verdienende partner. De alimentatie is dan een financiële bijdrage in het levensonderhoud van de voormalige partner. Partneralimentatie staat los van kinderalimentatie en wordt apart berekend. De maxima [...]

In geval van een echtscheiding kan de meest of meer verdienende partner verplicht worden om partneralimentatie te betal ...

Lees meer

Alimentatie

Onderhoudsplicht betekent dat iemand volgens de wet verplicht is in financiële zin te zorgen voor familieleden. De onderhoudsplicht geldt altijd voor kinderen en partners. Onderhoudsplicht bestaat voor ouders tegenover hun kinderen tot 21 jaar en voor ex-partners tegenover elkaar. Voor kinderen onder de 18 jaar betalen de ouders voor de verzorging [...]

Onderhoudsplicht betekent dat iemand volgens de wet verplicht is in financiële zin te zorgen voor familieleden. De onde ...

Lees meer

Alle onderwerpen

Algemeen: nieuws contact over ons voorwaarden zoek informatie Alimentatie: alimentatie partneralimentatie kinderalimentatie Kinderen: kinderen procedures kinderen meerderjarige kinderen kind gebonden budget Diversen: verdeling convenant procedures omgangsregeling mediation overbedeling pensioen belasting naamswijziging een geregistreerd partnerscha [...]

Algemeen: nieuws contact over ons voorwaarden zoek informatie Alimentatie: alimentatie partneralimentatie kinderalimenta ...

Lees meer

Kind gebonden budget (kgb)

Vanaf januari 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden ten aanzien van het kind gebonden budget (kbg). Alleenstaande ouders konden aanspraak maken op de zogenaamde alleenstaande ouderkop, hetgeen een aanzienlijke verhoging met zich meebracht van het kgb. Voor veel alimentatieplichtige ouders was dat aanleiding om – vaak met terugwerkende kr [...]

Vanaf januari 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden ten aanzien van het kind gebonden budget (kbg). Alleenstaande o ...

Lees meer

Kind gebonden budget

Tot 1 januari 2013 werd het kind gebonden budget (kgb) als inkomen meegeteld bij de berekening van de kinderalimentatie en verhoogde het de draagkracht van de ontvangende ouder. Sedert 1 januari 2013 wordt het kgb niet langer verwerkt in de draagkracht, maar dient – volgens de expertgroep Alimentatienormen – het kgb te worden toegereken [...]

Tot 1 januari 2013 werd het kind gebonden budget (kgb) als inkomen meegeteld bij de berekening van de kinderalimentatie ...

Lees meer

Betaling van kostgeld door de kinderen

Komt kostgeld wat wordt betaald door de kinderen in mindering op behoefte moeder? In maart van dit jaar heeft de rechtbank een beschikking gewezen waarin het onderwerp kostgeld aan bod kwam. Binnen het familierecht wordt met kostgeld het geld bedoeld dat inwonende meerder- of minderjarige kinderen betalen aan de ouder waar zij bij inwonen. Dit bed [...]

Komt kostgeld wat wordt betaald door de kinderen in mindering op behoefte moeder? In maart van dit jaar heeft de rechtb ...

Lees meer

Een geregistreerd partnerschap beëindigen

Het geregistreerd partnerschap kan eindigen doordat een van de partners of beide partners de registratie ongedaan willen maken. Dit kan met wederzijds goedvinden buiten de rechter om of door beëindiging via een uitspraak van de rechter. Als de partners het daarover eens zijn, kunnen zij het geregistreerd partnerschap beëindigen zonder tussenkomst [...]

Het geregistreerd partnerschap kan eindigen doordat een van de partners of beide partners de registratie ongedaan willen ...

Lees meer

Voorlopige voorziening

Soms is het noodzakelijk dat acuut een voorziening wordt getroffen bij voorbeeld omdat er per direct aanspraak moet worden gemaakt op alimentatie of dat iemand alleen in de echtelijke woning wil verblijven. Voor de duur van het geding kan dan een voorlopige voorziening bij de rechter worden gevraagd. De volgende voorzieningen kunnen worden gevorde [...]

Soms is het noodzakelijk dat acuut een voorziening wordt getroffen bij voorbeeld omdat er per direct aanspraak moet word ...

Lees meer