Zoekresultaten

Benadrukt Hoge Raad wettelijke verplichting kinderalimentatie ten aanzien van de eigen (stief)kinderen?

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen waarin sprake was van de volgende (en veel voorkomende) situatie: De alimentatieplichtige is na de scheiding met een nieuwe partner gaan samenwonen. Deze nieuwe partner heeft zelf ook kinderen. Deze kinderen wonen bij hen in. Het kind waar de alimentatiegerechtigde maandelijks kinderalimentatie voor bet [...]

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen waarin sprake was van de volgende (en veel voorkomende) situatie: De alime ...

Lees meer

Betaling van kostgeld door de kinderen

Komt kostgeld wat wordt betaald door de kinderen in mindering op behoefte moeder? In maart van dit jaar heeft de rechtbank een beschikking gewezen waarin het onderwerp kostgeld aan bod kwam. Binnen het familierecht wordt met kostgeld het geld bedoeld dat inwonende meerder- of minderjarige kinderen betalen aan de ouder waar zij bij inwonen. Dit bed [...]

Komt kostgeld wat wordt betaald door de kinderen in mindering op behoefte moeder? In maart van dit jaar heeft de rechtb ...

Lees meer

Meerderjarige kinderen

Meerderjarige kinderen spelen nauwelijks een rol bij de echtscheiding. Vanaf het moment waarop kinderen 18 worden en meerderjarig zijn vervalt het ouderlijk gezag. Vanaf dat moment mag het kind zelf bepalen bij wie het wil wonen en met wie het omgang heeft.

Meerderjarige kinderen spelen nauwelijks een rol bij de echtscheiding. Vanaf het moment waarop kinderen 18 worden en mee ...

Lees meer

Kinderen

Ouderlijk Gezag Als er minderjarige kinderen zijn in geval van scheiding moet duidelijk zijn of na de scheiding het gezag over de kinderen gezamenlijk wordt uitgeoefend of dat een van beide ouders het gezag gaat uitoefenen. Als er niets over wordt opgenomen in de beschikking van de rechtbank blijft het ouderlijk gezag op beide ouders […]

Ouderlijk Gezag Als er minderjarige kinderen zijn in geval van scheiding moet duidelijk zijn of na de scheiding het geza ...

Lees meer

Alle onderwerpen

Algemeen: nieuws contact over ons voorwaarden zoek informatie Alimentatie: alimentatie partneralimentatie kinderalimentatie Kinderen: kinderen procedures kinderen meerderjarige kinderen kind gebonden budget Diversen: verdeling convenant procedures omgangsregeling mediation overbedeling pensioen belasting naamswijziging een geregistreerd partnerscha [...]

Algemeen: nieuws contact over ons voorwaarden zoek informatie Alimentatie: alimentatie partneralimentatie kinderalimenta ...

Lees meer

Kind gebonden budget (kgb)

Vanaf januari 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden ten aanzien van het kind gebonden budget (kbg). Alleenstaande ouders konden aanspraak maken op de zogenaamde alleenstaande ouderkop, hetgeen een aanzienlijke verhoging met zich meebracht van het kgb. Voor veel alimentatieplichtige ouders was dat aanleiding om – vaak met terugwerkende kr [...]

Vanaf januari 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden ten aanzien van het kind gebonden budget (kbg). Alleenstaande o ...

Lees meer

Kind gebonden budget

Tot 1 januari 2013 werd het kind gebonden budget (kgb) als inkomen meegeteld bij de berekening van de kinderalimentatie en verhoogde het de draagkracht van de ontvangende ouder. Sedert 1 januari 2013 wordt het kgb niet langer verwerkt in de draagkracht, maar dient – volgens de expertgroep Alimentatienormen – het kgb te worden toegereken [...]

Tot 1 januari 2013 werd het kind gebonden budget (kgb) als inkomen meegeteld bij de berekening van de kinderalimentatie ...

Lees meer

Voorlopige voorziening

Soms is het noodzakelijk dat acuut een voorziening wordt getroffen bij voorbeeld omdat er per direct aanspraak moet worden gemaakt op alimentatie of dat iemand alleen in de echtelijke woning wil verblijven. Voor de duur van het geding kan dan een voorlopige voorziening bij de rechter worden gevraagd. De volgende voorzieningen kunnen worden gevorde [...]

Soms is het noodzakelijk dat acuut een voorziening wordt getroffen bij voorbeeld omdat er per direct aanspraak moet word ...

Lees meer

Nevenvoorzieningen

Tijdens de scheidingsprocedure kan in het verzoekschrift worden gevraagd om een of meer nevenvoorzieningen. Een nevenvoorziening kan ook in een apart verzoekschrift of in een verweerschrift worden gevraagd. Een nevenvoorziening is een beslissing van de rechter over een verzoek dat samenhangt met de scheiding of de ontbinding van het huwelijk. De re [...]

Tijdens de scheidingsprocedure kan in het verzoekschrift worden gevraagd om een of meer nevenvoorzieningen. Een nevenvoo ...

Lees meer